Altos Engineering OÜ
Tatari 6, 10116 Tallinn
Reg. nr 12494740
EORI nr EE12494740
Swedbank 221057866092

Kauba müüjaks on Altos Engineering OÜ (registrikood 12494740, asukoht Tallinn, Tatari 6, e-post shop@elektroonik.eu).

Müüja eeldab, et ostu sooritaja omab tehingu tegemiseks kõiki õigusi ja volitusi. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimus peatada, katkestada või kauba väljastamisest keelduda kuni ostja esindusõiguste tõendamiseni ostja poolt.

Toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis ostutehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

Ostja vastutab täielikult e-poe tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest tekkinud kahjude eest müüjale, teistele e-poe kasutajatele või kolmandatele isikutele.

Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat.

Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud elektroonik.eu e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

Müüjal on õigus igal hetkel müügitehingu sõlmimisest taganeda kui on alust arvata, et ostu teostaval isikul puudub õigusvõime, esindusõigus või on ilmnenud mõni muu fakt, mis annab alust arvata, et ostu ei teostata hea usu või mõistlikkuse põhimõttel.

 

Lisainfo

E-posti aadressil shop@elektroonik.eu